Munchmuseet, MM N 1149

MM N 1149, Munchmuseet. Datert 1932. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1149 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for Akerselven – Den ser
jo udmærket pen ut – Gratulerer
med den og med succesen

    Jeg tænker nok Du får solgt
mange exemplarer – Men hovedsaken
er at den er blit så vellykket
og interesant – Nu må Du
jo kunne ha det roligt
i Di{t}n vakre leilighed

    
    Din hengivne
    Edvard Munch