Munchmuseet, MM N 1150

MM N 1150, Munchmuseet. Datert 1932–1933. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1150 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Du har aldrig kommet Dig
så godt noensteds som på Godthåb
Om maten er lidt dårlig er det
en mindre ting – Hovedsagen er at
Du hos de snille mennesker føler
Dig tryg – Det er bare godt at
Du kjeder Dig. – Det er nødvendigt
forat for Dine nerver –

    Du skulde reise tilbage til
Godthaab og bli der til Du har

 

Munchmuseet N 1150 bl. 1v

fundet en passende leilighed
Det er en masse af disse og
jeg skal se efter osså –

    
    Din hengivne Edv Munch

    Jo Kloumann er vist dårlig
    Søsterne på Godthåb vil
så gjerne ha Dig igjen