Munchmuseet, MM N 1151

MM N 1151, Munchmuseet. Datert 12.12.1932. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1151 bl. 1r

    
Frøken Inger Munch
    Godthaab
    Rekonvalesentshjem
    Bærum

 

Munchmuseet N 1151 bl. 2r
    
    Kjære Inger!


    Jeg synes Du ikke kan ha det
bedre end GoGodthaab. Herlig
luft og hyggeli værelse og snille
mennesker – Personalet er kjendt for
sin elskværdighet – Det er ikke mange
steder Du kan spise så for Dig selv –

    Jeg synes Du nu må ta et år
hvor Du bare tænker på Din helbred
– Det er arbeide nok og Du trænger

 

Munchmuseet N 1151 bl. 2v

det. Det var et forskrækkeli arbeid med
Akerselven og så tantes død! Du må
nu kaste alt annet væk og ialfald
et år bare se at få rette på Din
helse men det må ske methodisk
og det må gjennemføres – Ved at flakke
omkring hidser Du Dig op – Jeg vil
ikke snakke om selskaber i den skrækkeli
luft og tummel i Oslo –

    
    Din hengivne E Munch

    P.S. Du skal tælle til 4 når Du puster op
og til 4 når Du puster ut –