Munchmuseet, MM N 1152

MM N 1152, Munchmuseet. Datert 8.11.1926. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1152 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1152 bl. 1v
    
Kjære I.

Er nu i
Zürich – adresse
Hotel Baur an Lac

Reiser muli til
It{ … }alien for en
kortere tid –

    
Mange hilsener
til begge

    Din E.M.

    
Frøken Inger Munch
    Solveien
    Nordstrand
Oslo
    Norwegen