Munchmuseet, MM N 1159

MM N 1159, Munchmuseet. Datert 1933–1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1159 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Når Du må ha en kvinne i
huset så bør Du absolut heller
ta Godthaab eller et annet Sanatorium
Godthaab er vist det allerbeste Du
kan få og det er blot et kvarters tid med
bil fra mig – Så må Du ha en første-
klasses telefon – med Din svage hørsel
må Du ha den til hjælp.

    Du kan komme op i alt muli
når Du skal fæste pike – I alfald
foreløbig – Det bedste er en ung pike
som Du er sikker på – men Du må
blot ta hende på kort tid.

    Da Når Du har en ældre dame så
kan Du risikere at måtte sørge
for hende resten af hennes liv
især hvis Du lar hende få en
stilling. Det ordner sig nok. Men
reis nu snart på kort besøk på
Godthaab, – hvis Du ikke heller vil vente
til August og leie et par værelse og kjøkken i
Aasgaardstrand      Helst hos søstrene

    
    Din E Munch

Jeg har bedt Elektrolux gå ut og se om ikke susingen
kan forhindres

    Hvis veiret {er}blir pent – Så var det vel best at benytte tiden
og ta Godthaab strax

    Slike ældre damebekjentskaber må Du
blot invitere på korte besøk som gjæster –
Når Du ikke får bruke isk isskapet har
Du fuld grunn til at si op leiligheten