Munchmuseet, MM N 1160

MM N 1160, Munchmuseet. Datert 1933–1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1160 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Det var leit at
Carl va er blit dårli – Vi får håbe
det går godt – Tak for brevet – Jeg
fik brev fra Electrolux hvor det
meddeles mig at de kan skaffe
et tillægsapparat for 180 kroner der
gjør Dit apparat lydløst – Jeg tror
dog at det er fornuftigere at ha
et litet elektrisk apparat – Det koster
bare 20 kr mer – Vi får tænke på
det – Jeg kommer imorgen eller snarest

 

Munchmuseet N 1160 bl. 1v

op til Dig

    
    Din hengivne
    Edvard Munch