Munchmuseet, MM N 1165

MM N 1165, Munchmuseet. Datert 5.7.1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1165 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet    Jeg fik min katarrh
igjen dernede og reiste så for et par dage
hid på Ekely – Jeg kommer straxi dag ned forat
prøve at få arbeidet på det store Aula-
billede Kommentar jeg har holdt på med dernede i
18 år – Mine katarrher får jeg let igjen nu
men de går jo snart over – Jeg vil om en
tid prøve Lill indlandsluften – Lillehammer
‹Våge› eller { … }annet sted

    
    Jeg håber Du får god hvile i
Helenes have og jeg ber at hilse hende

    Din hengivne
    Edvard Munch

Skøien5-7-34

    Jeg reiser idag tilbage til Hvidsten