Munchmuseet, MM N 1174

MM N 1174, Munchmuseet. Datert 1.1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1174 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Du må ikke
tro annet end at det har
glædet mig overordentlig al
elskværdighet der er vist mig

    Jeg spøger jo lidt med når
jeg taler om anstrængelserne.

    { … }Kloumann viste mig en
liten artikel og den syntes jeg
var god det er kjedeligt at han
vil skrive mer.

     Din hengivne Edv Munch