Munchmuseet, MM N 1180

MM N 1180, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1180, s. 1

    
    Kjære Inger


    Tak for kortet. Kaarbø sat
hos mig netop som kortet Dit
kom – Det b ser nokså bra
ut deroppe – Der undgik vi en
svær fare da vi aflædet ang
angrebet fra nordhæren –

    Du behøver ikke at være ængstelig
for mig. Jeg behøver bare som
Du hvile – Nu tar jeg turen til
Hvidsten og muli til Lillehammer
forat få has på bronchitrester

 

Munchmuseet N 1180, s. 2

    Ja nu får Du se at indrette
Dig praktisk til sommeren og
lægge en plan så der ikke blir mas –

    Det er godt Du har Lovisenberg
og Godthaab i baghånden –

    Du ordner det vel på det
bedste når Du kommer hjem til
Dig – Det var heldi at finde en
hyggeli bra hushjelp om end
midlertidig –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch