Munchmuseet, MM N 1181

MM N 1181, Munchmuseet. Datert 1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1181 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Du finner nok ut
hvordan Du skal indrette Dig – Her omkring
Oslo er det deili  …  nu alle er bortreiste
Det er godt Du har stedet i Munkeengs-
veien til Du finner et der passer bedre.

    Når Du er træt af at stelle hjemme
ha er det godt at ta ut til
Santalhjemmet

    Jeg er nødt til at ordne mig
på en annen måte nu da forholdene
ikke er som før – Der kan ikke påregnes
større malerisalg i dette lille land –

    Jeg må da se at indskrænke mig
Jeg tar nu blot det halve elektriske
lys og kommer vel til at undvære
gartner – Det er ikke let at få sælge

 

Munchmuseet N 1181 bl. 1v

tomter af Ekely viser det sig – Idet hele
taget lønner er det meget litet der
kan fåes for Ekely. Omtrent det jeg gav
for det og da må jeg gå fra mine atelierer
og mit hus –

    Det er alt det opskryt af mine
rigdomme som skader mig –

    Vi vil nok ha det vi trænger
og kanske mer end det – Men  …   … 
jeg må indrette mig klogt før det
er forsent –

    Du bør tænke lidt på hva
jeg sa Dig med hensyn til li at
ta livrente for d Dine 10,000 kr. Du
 …  har da sikkert 3000 om året og
hvis der blir bedre tider så vil
 …  jeg kunne la Dig få mer

    Det blir nok ikke stort jeg
kan sende nordover nu længer

    Jeg drar idag igjen til Nedre Ramme
    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch