Munchmuseet, MM N 1190

MM N 1190, Munchmuseet. Datert 1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1190, s. 1

    
    Kjære Inger


    Vi skal nok få greiet
det på Søndag om vi end
ikke får gjort ordentlig selskabs
anretning denne gang –

    Det er i uorden at der
efter at tyvene har været
der –

    { … }Jeg skal kjøbe kager og
smørbrød –  …  Jeg henter Dig
i hvertfald med bil Søndag formiddag

 

Munchmuseet N 1190, s. 2

    Hvis jeg får tid kommer
jeg op en dag før –

    Jeg tar vel imorgen Onsdag
en trip til Aasgaardstrand –

    Jeg var igår på Engelhaug
og talte med Ole der var
gammel snart 80 år –

    Det var ganske som før

    Din heng. Edv. Munch


    Jeg så den herlige {k}Korsgaarden
fra Kupevinduet – Storartet beliggenhed
Ole og Einar er familie –
Hans kone er Oles kusine

    Han var meget optat    af
de{t}n uheldige spekulation