Munchmuseet, MM N 1192

MM N 1192, Munchmuseet. Datert 16.7.1934. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1192 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1192 bl. 1v
    
    Kjære I
       Jeg opholder
mig afvexlende på
Nedre Ramme og Hvidsten.
Har deilige spadserture i bedste
sanatorieluft om og skovluft
omkring Slemdahl og Frogner-
sæteren –

    
    Mange hilsener Din E M

    
Frk. Inger Munch
    Provstinde Bjølstad
    Hvidsten