Munchmuseet, MM N 1208

MM N 1208, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1208 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1208 bl. 1v

    Jeg reiser nu
tilbage igjen – Det er
hyggeli by hvor jeg
har havt det fredeligt
og bra – Veiret er lidt
rusket her.

    
    Din E M

    
    Frøken Inger Munch
    Villa Hjemli
    Munkeengsveien 8
    Smestad st.
    Vestre Aker
    Oslo