Munchmuseet, MM N 1222

MM N 1222, Munchmuseet. Datert 1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1222 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Du skal gå op til kunsthandler
Tandberg Karl Johans gade 27 2den etage
Brambanis gård – Du vil som jeg
bli overrasket over hva de{ … }r kom
frem efter afskrabningen af malingen
på baksiden af et gammelt billede
Billedet var «piken lægger i ovnen»
Der kom frem 3 udmærkede por-
trætter af tante – De er svært lig‹{t}e›
hende og dertil udmærket pene –

    Du bør ikke rose portrættene
formeget til Tandberg – Det kan

 

Munchmuseet N 1222 bl. 1v

gjøre at han forlanger altfor
meget for billedet hvis han
sælger det til et galleri.

    Det er mærkeligt at jeg kunde
male over så ypperlige portrætter

    Du kan på min regning
bestille to fotografier af billedets
forside og bakside – Et set
kan Du beholde og et sæt
kan Du beholde og et sæt kan
sæn sendes { … }til mig


    
    Din hengivne
    Edvard Munch