Munchmuseet, MM N 1224

MM N 1224, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1224 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for billederne – Som jeg skrev
til Dig synes jeg at Du har farvesans
og det er jo morsomt at det glæder Dig at
male –

    Jeg vil raade Dig til at drive på
med tegning – Kjøb en tegnebok og ta den
med Dig på Dine ture – Så kan du tegne landskaber
huse træer og alt hva Du ser –

    Kjøb osså et akvarelskrin – og akvarelpapir –
Du kan hjemme tegne efter alt muligt bord
stol sko og alting. Du kan m osså lægge
akvarelfarve på noen –

    Det gjør alle – Den som spiller har
været nødt til at ... gjøre øvelser


    
    Din hengivne
    Edvard Munch