Munchmuseet, MM N 1230

MM N 1230, Munchmuseet. Datert 1.1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1230 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Takk for brevet –
    Det var rart at Du ikke fandt på
at skrive lidt til «Akerselven» så det blev
en bok – Det var det Volstad selv vilde ha
gjort – Jeg vidste ikke Du havde så let
for at skrive – Di Prospektkort blir det
ikke stort at gjøre med – En bok er en
annen vægtig ting – Den kan lettere få
forlægger og lidt kunde Du her osså tjene penger
på – Du kunde skrive om om løst og
fast – og osså meget eller litet –

 

Munchmuseet N 1230 bl. 1v

    ‹Det› har boet ved Akerselven i en hele
menneskealder og vanket dagstøt over bruerne
– Her var meget at skrive om: Egne
oplevelser – fodture til Maridalen –
 …  Du kunde skrevet om Grüners have
og Mølle – og om hva Du har hørt
om alle stederne opover –

    Det er nok ennu tid –
    Jeg synes idd ideen { … }er et Columbus Æg.
    Jeg ønsker Dig alt godt på det nye År
    
    Din hengivne Edvard Munch

    Du bør helst ikke skrive til
udlannet i denne tid –