Munchmuseet, MM N 1231

MM N 1231, Munchmuseet. Datert 1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1231 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Det ordnet sig jo
aldeles udmærket den første gangen Du
var hos mig – Det kan vi takke frk Due
for – Hils hende og tak fra mig.

    Det var jo et hyggeligt samvær
vi havde –

    Den annen gang svarte Du at Du
ikke kunde komme – Da Du alligevel
kom  …  var det så uheldigt at

 

Munchmuseet N 1231 bl. 1v

jeg netop skulde have en konferance
med to herrer om en ualmindelig
vigtig sag – Den var så vigtig at jeg
ikke kunne tænke på noget annet

    Det lykkedes mig at få en
god ordning istand – Jeg skal fortælle
Dig senere om denne vigtige ordning

    Jeg mente så at Du burde skrive
før Du kom hvis det da ikke var
noget helt alvorligt

     Mange hilsener  Din E M