Munchmuseet, MM N 1234

MM N 1234, Munchmuseet. Datert 4.1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1234 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg trodde Du var i Asker. I
Kringkastningen hører jeg at man
ikke skal evakuere efter den
tyske kommandants bestemmelse.

    Hvordan har Du det og føler
Dig  …  tryg hvor Du er. Der var
jo til min undren atter sirener
og bombing – Hvordan hænger det
sammen –

    
    Din heng Edvard Munch