Munchmuseet, MM N 1237

MM N 1237, Munchmuseet. Datert 31.1.1941. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1237 bl. 1v

    
    Edv. Munch
    Jarlsborgveien 14
    Søndre Huseby
    { … }V. Aker

    
    Frøken Inger Munch
    Sorgenfrigt. 1

    Oslo

 

Munchmuseet N 1237 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Tak for kortet.
Jeg fikk ikke svar på hva jeg spurte
om med hensyn til gravene.
Jeg vilde vide om alt  … var sikret
så der ikke var fare for at de skulde
tages og  … hvordan det forholdt sig med
hensyn til leien leien – Hvordan er
det med gravkonen

    
    Din hengivne Edv. Munch