Munchmuseet, MM N 1242

MM N 1242, Munchmuseet. Datert 20.7.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1242 bl. 1r
    
20-7-42    Kjære Inger


    Takk for brevet og det gode fotografi
Jeg skal se at få ordnet med
betalinger til gravene –

    Haster det? Skriv ifald!
    Husker Du noget om hvordan
det gik til med den gamle bankbok
der så længe har ligget  …  i Bank
og kreditkass 
Kommentare?

    Jeg erindrer at jeg tidlig i
Kragerø begynnte at sende noen
summer til Eder på en Bankbok
men jeg forstår ikke hvorfor den
blev bortglemt – Det var kanske
da jeg begynnte med de store
summer til Eder at den lille
blev glemt. I 1913 stod og 15 stod
der 4000 kr på den. Så blev der
stilt om den og den voxet til over
11,000 kr nu

 

Munchmuseet N 1242 bl. 1v

    Jeg forstår heller ikke h{ … }vordan
det blev slig at jeg fik dispositions
retten over den sammen med Dig.
Det blev ordnet senere

    Vi må se at få en ordning
med dette

    Jeg har bortleiet Nedre Ramme
i Hvidsten – Det nytter ikke
nu for Bjølstadene at komme
ind der

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch