Munchmuseet, MM N 1244

MM N 1244, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1244 bl. 1r
    
    Kjære Inger.


    Tak for brevet. Ja det var
en lei vinter og vår og det { … }tog på
 …  ‹Katarrh›

     …  bedre med veiret –
Men det er uvist om det ikke blir
sligt ustadigt og fugtigt juliveir som
ifjor – Jeg har fåt et svare bry med
jorddyrkning herute – Det er næsten ikke
overkommeligt – Men det er jo mange
der har det { … }vanskeligt nu –

    Jeg håber Du har det bedre
nu med Din katarrh.

    Det b …  går nok nedad bakke

 

Munchmuseet N 1244 bl. 1v

    Han har det nok i mange
dele ondt – Han har kræft
i halsen –


    
    Mange hilsener
    Din hengivne
     … 

    Siden jeg skrev ovenstående
har veiret artet sig bedre
og vi får håbe det fortsætter

    
    Din E M

    Vi har sån hygge af en
sisik familie herute – Det er sisikker
som nok har holdt til herude i flere
år – De lægger rede i postkass Kommentaren. I år
kom 7 nydelige unger til verden, og nu
flyer familien om her og de følger os i
træerne – De har i flere år fløiet in
gjennem vinduerne og spist smuler på bordet