Munchmuseet, MM N 1247

MM N 1247, Munchmuseet. Datert 14.8.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1247 bl. 1r

    
    Frøken Inger Munch

    Sorgenfrigt. 1
    Oslo

 

Munchmuseet N 1247 bl. 2r
    
    Kjære Inger!


    Tak for brevet! Ja katarrh har
vi alle lid af – Du har det i de
øvre luftkanaler – Hos mig går det ned
i bronchierne – Det er begge veie leit –

    Vi har ikke havt veir for os
de sidste år – Vi skal ha varme
tørre somre –

    Det har været et  …  svare ‹strid›

 

Munchmuseet N 1247 bl. 2v

med jordarbeide i sommer – Nu blir
det vel roligere – Det er vanskeli med
arbeidshjælp nu –

    Nu skal jeg snart sende lidt
æbler igjen – Det har været meget
æbler i år og det har været mange
til nytte i denne madløse tid

    Jeg håber Du ellers trives
    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch