Munchmuseet, MM N 1248

MM N 1248, Munchmuseet. Datert 6.8.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1248 bl. 1r

    
6-8-42    Kjære Inger


    Takk for brevet og for at Du
vilde hjælpe mig med indkjøb
af fisk. Men det er helt
unødvendig da jeg er blit lei af
fisk. Den er mest dårlig og virkeli god
fisk som torsk, makrel og lax er jo
ikke at få – Jeg har nu fåt grøntsager
og de er så gode om våren

    Der blev endel frugt men ikke
som ifjor. Æbler er der blot lidet
af men nok for mig – Jeg håber
jeg iår får lov at sende poteter \af og til/
og hva jeg kan af frugt. Ifjor var
det jo ikke tilladt {–}\hverken poteter eller  …  æbler/

    Jeg får nu igjen melk efter

 

Munchmuseet N 1248 bl. 1v

at kuen har kalvet – Men om
det nu som ifjor { … }blir nægtet at
sende melk så kan jeg jo ikke
sende af og til lidt melk – Den går
ellers til de mange gardsfolk – Melken
skal ikke brig bringes ut af bygden

    Jeg har netop fåt brev fra
Engelhaug med fotografi af huset
fru Ole Thingstad og hans søn og lille
datter – Det er mange erindringer jeg
har fra første ophold der da jeg
var der de første 3 eller 4 år af mit liv

    Det er en periode af vår families
liv som er helt fremmed for Dig af
egne intryk –

    Det var gamle Thingstad og fruen
Ole Thingstad – Jørn, Oline som jeg
husker og dertil dyrene


    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch