Munchmuseet, MM N 1256

MM N 1256, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1256 bl. 1r

    
    Kjære Inger!


    Ja nu er den stakkels
kalv slagtet. Det var en
så fuldkommen vakker kalv
Den fik leve 14 dage –
Det var ikke hyggeligt.
{ … }Nu sendes der altså et et
stykker af den og det får bli
Dig en god ret – Det er ikke
annet end naturens gang.
Så er det  …  noen æbler.
Det er ikke mange i år og
jeg må gi fra mig  …  endel

 

Munchmuseet N 1256 bl. 1v

    Jeg håber Du har det bra.
    
    Din heng Edv. Munch