Munchmuseet, MM N 1257

MM N 1257, Munchmuseet. Datert 2.10.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1257 bl. 1r

    2-10-42


    Kjære Inger


    Jeg sender noe af markens
grøde. Det blev alligevel noe grøntsager
så dårlig det så ut – Æblerne er vel
kanske ikke fuldmodne men Du
kan jo la dem ligge – Når kjærnen er
mørk så er de nok gode at spise.

    Det var vel leit for Dig al den
flyallarmen og Du måtte stadig i
til{ … }flugtsrum – Det tog vel på

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch