Munchmuseet, MM N 1262

MM N 1262, Munchmuseet. Datert 1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1262, s. 1
    
    Kjære Inger!


    Takk for brevet – Det er nok
godt for Dig at ta en ordentlig
hvilekur – Det er morsomt med
«Akerselven»    Den vil altid holde
sig og blir ikke forældet –

    Det ser ud til at de greier sig
deroppe. Det var da rigtig godt
vi ikke bed på krogen – Det var
da vanvid at lægge barna på
mig

 

Munchmuseet N 1262, s. 2

    Det var da uventet at øinene
skulde ‹støde› til armbruddet
Aldri så galt er det godt for
noget – Nu vil Du nok
bli bedre på sygehuset hvor Du
kanske ellers ikke havde reist

    { … }Det er som vanlig med
mig. Jeg er nokså bra når
jeg holder mig i ro her og
ikke tar besøg –

    Det blir nok bedre når sommeren
kommer

 

Munchmuseet N 1262, s. 3

    Løkebergveien gir mig mange
erindringer – Løkeberg hvor vi
lå på landet – Du husker
vel ikke det –

    Jeg har  …  ‹nu› stadig
hesteblomstblade på bordet som
salat – Den er udmærket

    Ja nu må Du komme
Dig godt –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch