Munchmuseet, MM N 1263

MM N 1263, Munchmuseet. Datert 4.2.1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1263 bl. 1r
    4-2-43


    Kjære Inger!


    Mine hjerteligste lykønskninger
til fødselsdagen

    Jeg har i en måned været
nedsyltet i det værste gjøremål
jeg kan ha nemlig skatten

    Så har det været flere andre
leie gjøremål

    Jeg er nu lidt lettet og skriver
snarest om lidt af hvert

    Desværre var ingen blomst at
skaffe i blomster handelen. Jeg
skulde sendt Dig en men så
får Du ta vilien i gjerningens sted

    
    Mange hilsener  Din hengivne  …