Munchmuseet, MM N 1273

MM N 1273, Munchmuseet. Datert 1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1273 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Det er kjedeligt at jeg ikke lidt før
har kunnet sende Dig poteter – Jeg
hører der har været svær mangel
i byen herpå – Før var det kulde
der forhindret mig ‹o›g i de sidste vår … 
dage har jeg havt så overstadig
meget at tænke på – Det er vårå{ … }nn
og er nødt til at stelle med
jorden – Jeg håber Du trives

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    Ja det har vært e{n}t leit kuldeår
Det er mærkeligt at jeg i Mai
kan sende lidt { … }æbler. Det er nok
nu slut med dem

    Ja nu får jeg vel lidt beskjed om
Dine ‹financer›  … . Du har husleien at sørge for.