Munchmuseet, MM N 1277

MM N 1277, Munchmuseet. Datert 1940–1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1277 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    {Jeg}Tak for brevet! Jeg har så
forskrækkeligt meget at gjøre nu
i våronnen – Det er jo pålagt folk
som har gj jord at bruge den på
bedste måte – Det er jo vanskeligt
med arbeidshjælp og meget annet

    Jeg skal komme tilbage til Dit
sidste brev såsnart jeg får lidt mer
ro. Så har jeg osså { … }malingen at udføre

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch