Munchmuseet, MM N 1283

MM N 1283, Munchmuseet. Datert 1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1283 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg sender lidt poteter og noget
rabarbera imorgen eller overimorgen
Du har vel som de fleste manglet
poteter – Rabarbera blir det snart mer
af

    Jeg havde igår til middag nestlesuppe
(lisså god som karvekål) løvetand salat
og rabarberagrøt så lidt igjen { … }af ‹æbler›
alt fra haven

    Jeg burde vel få lidt beskjed
om Dine financer nu –

    Jeg håber Du har det bra! i denne
vanskelige tid

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv Munch