Munchmuseet, MM N 1284

MM N 1284, Munchmuseet. Datert 1943. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1284 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Vi har måttet slagte høner da det er
blit strengere bestemmelser angående hønsehold

    Jeg sender en høne – en gammel veninde af
mig – Den var så hvid og pen – Jeg spiser
selv ikke af slagt på min egen gård –

    Så er det  …  noen frugt. Pærerne
må ligge lidt

    Håber Du fremdeles lever bra
    
    Mange hilsener  Din hengivne
    Edvard Munch