Munchmuseet, MM N 1305

MM N 1305, Munchmuseet. Datert 1925–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1305 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Takk for brevet! Jeg antar Du mener at Du bør ta
5000 kr kontanter og 5000 kr. obligationer og kjøbe
en livrente – Du har jo da ennu meget i
banken – Det er vist aldeles oplagt. Jeg har
tænkt meget på det og spurt mange. Men
vent til jeg skriver herom. Men Men glem
det ikke – \Det må ordnes innen 14 dage/

    To damer og en ung mand var på
porten her mens jeg var i Nedre Ramme –

    Så guttene er reist ned alligevel{–}!
Dette med stipendiet. Hva er det for noe
tøv? Det er vel nærmest jeg der skal
være stipendiet – Hvorfor har ikke guttene
tat skole i Bodø.

    Ja jeg ønsker dem da alt vel – Men det
er jo bra at jeg allerede er kommet på det
rene med at jeg er færdi på Ekely – Jeg bor
ikke længer i Oslo og det kan nu sies –
Foreløbig bor jeg på Nedre Ramme så får jeg

 

Munchmuseet N 1305 bl. 1v

finde et lidet passende sted annetsteds –
    Forøvrigt er sagen for mit vedkommende
klar. Jeg har ikke længer penger –

    Jeg er nødt til at prøve at greie mig selv –
    Jeg har fuldt op at gjøre med at
søge den bedste ordning med mit økonomiske

    Jeg kommer til at prøve at sælge { … }det meste
af Ekely men det blir nok ikke let at få
noe ut af det og det tar lang tid –

    Det gjælder for Dig ikke at give lillefingeren
Det er nu man må passe sig så
de forstår der er intet at vente –

    Det er næsten godt at sagen er så
klar for mit vedkommende – Hvor intet
er er intet at få – Det vil nok af mange
grunde være godt for Dig sætte flere penger
fast – Men vent ennu en uge eller to –

    Luften { … }er her omkring ikke så bra
Jeg finner nok et friskere sted – Det er deiligt foreløpig
at ha Nedre Ramme til jeg finner et bedre sted

    Det var deili der i disse dagene. Men om vinteren er det
ensomt

    Mange hilsener

    Din hengivne

    Edvard Munch

    Når jeg kommer på tale kan Du si som
sandt er – at jeg har såmeget vigtigt at { … }ordne
med at jeg ikke må forstyrres. Du må osså absolu{ … }t
ha ro. D Nordlandsfolket er friske og bause folk og
greier sig nok – Reiser de hit må de selv greie det – De har Bodø

    Det skal bli hyggeligt at hilse på
min brors barnebarn når jeg kan. Før ikke