Munchmuseet, MM N 1312

MM N 1312, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1312 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Takk for brevet og det morsomme
fotografi af Follestad der strækker sig
og strammer sig op i palmehaven.

    Jeg kunde se at han var blit
lig faren.

    Du må hilse mange gange – Det
vil si ikke nu – Du vet det er

 

Munchmuseet N 1312 bl. 1v

krig mellem Amerika og Tyskland
og Du må absolut ikke skrive
så længe den varer –

    Det har været slemme vintre
for os katarrh mennesker. Jeg håber
Du nu er bedre – Været blir vel nu
osså lysere og bedre –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

    Du har katarrher mest i hode
    Jeg har osso nu meget snue og
vondt i halsen
Det er leit nok