Munchmuseet, MM N 1319

MM N 1319, Munchmuseet. Datert 1932–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1319 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Tak for brev! Ja «Akerselven»
blir mer aktuel jo ældre den blir –
Som jeg har sagt må Du
prøve at få lavet no nyt i
bokform af den – og med noget skrevet
til – Det greier Du jo godt –

    Du må ha forlægger til den
og ikke tænke på at udgi den
selv – Det vilde Du risikere meget
på – Alle går til forlæggere med
sligt. \De vet hvordan det skal gjøres/

    Bøker er folk svært efter
nu