Munchmuseet, MM N 1320

MM N 1320, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1320 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg sendte sidste sending i
to dele da det ikke er så godt
at vide hva kan hænde med
de mange forordninger

    Jeg sender i dag {8}9 kilo poteter
Jeg holder på at ta op poteterne
mine – Jeg vet ikke hva det blir
til om jeg end har sat nokså meget.
Heller ikke har jeg { … }ennu fåt greie
på hvordan det er med eventuelt salg
og hva er tilladt at sælge

    
    Hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch