Munchmuseet, MM N 1322

MM N 1322, Munchmuseet. Datert 1940–1944. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1322 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Solbærbladene er ikke længer anvendelige
Der er Åkerø i en pose. De er til lagring
for vinteren – Så er det Åkerø er brunlig
I en pose er Säftaholm der må spises nå
Den er rød og lys – Gråpærene p må spises
nu. Der noen større pærer der må ligge lidt


    Mange hilsener
    Din hengivne  … 


    Åkerøene Du får er nedfaldsfrugt så
de vel ikke kan ligge længe – Du skal senere
få mer feilfri – Jeg ved ikke rigtig hvordan
man skal forholde sig med omsætning af
frugt og disse mange forordninger og forbud  …