Munchmuseet, MM N 1327

MM N 1327, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1327 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Jeg får stadig væk
forkjølelser efter den stærke forkjølelse jeg pådrog
mig i Hvidsten i sommer – Nu er jeg bedre
og håber at kunne reise bort etsteds
forat være i ro og i tørrere luft –

    Lillehammer skal ikke være så bra
om høsten – Jeg reiser vel op til et sted
i nærheden af Hamar og så kan jeg hilse
Thingstads. Jeg sender osså idag endel
æbler { … }men slutter så indtil nærmere
jul – {D}Jeg har jo her bedre plads til
opbevaring – Ek er jo vandt til i
mange år at stelle med dette for mig
Det er godt så har vi ro for æble maset –

    Hvis Du forstår at behandle skurekosten
så er den god – Den skal svinges rundt
så vannet går af den – Ek vil forklare det

    
    Din hengivne Edvard Munch