Munchmuseet, MM N 1328

MM N 1328, Munchmuseet. Datert 1943. Brev til Inger Munch
Filologisk kommentar: Brevet er kladdet med blyant. Tydeliggjøringer og endringer med svart penn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1328 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg { … }mener at Du er i en stor misforståelse
når Du tror at Du vil greie Dig bedre
når Du flytter. Jeg har forklaret Dig min mening
om sagen    Jeg mener tværtimot at Du i
Din leilighet vil kunne greie Dig bedre end i en
liten leilighet da denne har så svære
fordele

    Jeg så dengang på flere mindre leiligheter (Jeg
tror osså noen i Dit komplex)

    Jeg syntes det var forbausende hvor
meget dårligere de var når man gik ned til 1500 kr

    H {Så}\Da/ er det omtrent u{ … }muligt at få leilighet
nu – Så er det pensionater. Der var flere ikke så
verst dengang, og ikke overkommeligt dyrt. Men
nu er det helt annerledes og meget vanskeligt at
få tag i – Og hva blir det i { …  motsætning til}\motsætning til/
Din leilighed. Så er jo utgifterne til Din {er liten}\husleie/
blot en liden del af dem.

    Du bor i det sundeste og bedste strøg i byen
Både land og by. Du har alt hva Du { … }\trænger i/
de mange butikker i nærheten

    Nu er det vanskeligere med grøntsager end i fjor
f ex rabarbra. Men ellers har jeg måttet nøie mig med
det jeg af og til har kunnet få når jeg havde anledning
til at sende bud til byen. Jeg har blot en landhandler
herute

    Jeg  …  Du er i en ‹stor› ‹misforståelse›
når Du mener at De vil greie Dig bedre
når Du flytter – Jeg har forklaret Dig min mening
 …   …   …   …  tværtimot at Du i
din  …   …   …   …   …   …  end i en
mindre  …  leilighet  …  {denne}den har så stor
fordel

    jeg så  …   …   …   …  leiligheter  …   … 
at  …   …   …   …   …  var noen i samme