Munchmuseet, MM N 1329

MM N 1329, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1329 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg vet nok at Ski er
et udmærket firma – Men
når jeg har havt krangel
med firmaet så kan det
aligevel være lidt uheldigt –

    Det er vist en eller flere arbeidere
der { … }der er lidt ubehagelige –

    Nu går det naturligvis aligevel
bra Du behøver ikke at si
at Du er min søster –

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edv. Munch