Munchmuseet, MM N 1330

MM N 1330, Munchmuseet. Datert 1932–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1330 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Det er nok
godt for Dig at ta en ordentelig
hvilekur – Du bruger samme  …  kur
med draaber og vaskning som jeg

    Det er morsomt med Akerselven
Den vil som jeg sa ikke miste
interesse med årene så der kan
bli lidt at sælge hvert år –

    Ja nu greier de sig deroppe
og alt det unødige mas vi
har havt – Det var jo vanvid
at sende barna på mig –

    Det var da uventet at Du
skulde få dette med øinene

 

Munchmuseet N 1330 bl. 1v

efter ben bruddet.
    Men aldrig så galt så godt for noget
Det gav Dig vel stødet til at gjøre
noget ordentlig for Dine ner{ … }ver –

    Ja nu må Du komme Dig
godt men det gjælder vist at
Du hviler { … }godt ud og ikke slutter
kuren for tidlig

    Mange hilsener
    Din hengivne
    Edvard Munch


    P.S. Det er som vanlig med
mig    Det går bra når jeg holder
mig i ro – Det er nok noget vi
begge trænger – Løkebergveien gir
mig mange erindringer fra sommeropholdet
på Løkeberg    Det husker Du vel ikke

    Jeg vilde nok gjerne set til
Dig men jeg { … }bør holde mig i ro og som
jeg sa til Høst: Jeg besøger Dig ikke fordi jeg bringer uro med min nervøsitet