Munchmuseet, MM N 1332

MM N 1332, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1332 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Jeg har været i Nedre Ramme og
Aasgaardstrand – Jeg {e}har blit stærkere
og friskere ved at trække mig væk fra
meget man vil pålægge mig –

    Det har jo været et sundt veir –
Nu gjør jeg kjøkkenet færdig på Ramme
så er der ikke mer uro der – Det var
slemt med byggeriet – Det er deilige karanteller
og faareso{ … }p lige utenfor i skoven og jeg spiser
det hver dag – Man må kjende soppen godt for
ikke at bli forgiftet –

    Nu skal venter jeg på godt veir så jeg kan
opholde mig en par dage på Opdal på
Dovre –

    
    Jeg håber Du har det godt

    Din hengivne
    Edvard Munch