Munchmuseet, MM N 1339

MM N 1339, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1339 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Jeg har ikke riktig greie på
hvormeget Du betaler pr år i leie
af gravstederne. Jeg mener ikke hva
Du gir i blomster – Jeg sender nu
100 kr men jeg vilde gjerne vide den den
årlige utgift i leie –

    Jeg håber Du er bra for forkjølelsen –
Det var da en lei vinter – Nu er det
jo fint væir


    
    Mange hilsener
    Din hengivne  …