Munchmuseet, MM N 1344

MM N 1344, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1344 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg ønsker Dig godt Askerophold
i dette deilige veir

    Jeg har det bra på Ramme
hvor jeg er jævnlig.

    Det drar vel ut med salget
da jeg forlanger meget for det
Der står rigti bra til med mig

    
    Din hengivne
    Edvard Munch