Munchmuseet, MM N 1349

MM N 1349, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1349 bl. 1r

    
    Frøken Inger Munch
    Sorgenfrigt. 1
    Oslo

 

Munchmuseet N 1349 bl. 2r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet som jeg fik i dag
Jeg sender allehånde ting i dag
godt for hals og mave –

    Fisken er førsteklasses – Den kom
fra Kragerø men jeg rak ikke at
sende den for nu

    
    Mange hilsener
    Din E M