Munchmuseet, MM N 1353

MM N 1353, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1353 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Du husker vel på
at ikke at la ledningstapper blive
siddende i accumulatoren – Den må
ellers fornyes – Det er nok e{n}t bedre
apparat at få hos Falckenberg – Men
det vel bedst at jeg forhører mig
i utlannet hvis jeg kommer til at reise
i August – Jeg talte igår med Sinding
han hører nu noget bedre end
før – Han kunde { … }næsten intet høre for
nogle år siden – Det gjælder ikke at

 

Munchmuseet N 1353 bl. 1v

forkjøle sig og det gjælder at hærde
sig med ikke altfor kolde afrivninger –
Jeg håber tante er bra nu
i det deilige veir –


    
    Mange hilsener til begge

    Din hengivne Edvard Munch