Munchmuseet, MM N 1365

MM N 1365, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1365 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Jeg sender lidt frugt –
Ekelyæblerne er syrlige selv
modne – Det skar ikke
at de ligget lidt

    Kanske det vil komme godt
til om jeg sendte mer så
noen af gjæsterne kan få lidt

 

Munchmuseet N 1365 bl. 1v

    Jeg håber Du har det godt
Jeg er meget på Nedre Ramme
og kommer vel mer og mer
til at trække bort fra Oslo –

    
    Mange hilsener
    Din E Munch

    Jeg sendte med en kasse pen
nedfaldsfrugt da den er mest moden
og spiselig