Munchmuseet, MM N 1372

MM N 1372, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1372 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Når Du er helt sikker på at
Du vil holde ut med Jo Din
hushjælp så bør Du jo holde på
hende – Naturligvis vil osså let
kunne få en annen – En leilighet
vil Du vel finde til våren – Imidlertid
har Du det bra på Dit hotel – Noget
ubehageligt er det jo overalt –

    Det kan vel gå lidt mange
penger med nu {–}og det er jo ikke
noget at si på – Det gjælder blot
at betænke at det { … }jo ikke er helt
sikkert hvordan min fortjeneste blir
Det afhænger af så meget i det lille
land som jeg nu er henvist til at
være i og tjene penger i.