Munchmuseet, MM N 1373

MM N 1373, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1373 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg har nu seet at der er
rigeligt med leiligheter og Du vil
altid kunne skaffe Dig en god leilighet –
Det må taalmodighet til.

    Hvis Du absolut vil holde på
Din hushjælp så må Du jo helst
få leilighet snart og helst f i Marts –
Naturligvis kan Du jo leie en
lannet for sommerhalvaaret. Men det
må være vinterleilighet – for det er koldt
f vår og høst –

    Det er vigtig{ … }t nu at få ordnet
med pengene Dine. Det er nok godt at
ha noen penger når alderen kommer –

    At ta af Dine kontanter er absolut
galt. Det er umuligt at stole på at

 

Munchmuseet N 1373 bl. 1v

at jeg har penger – Det viser sig altid
med malere at man forregner sig med
priser – Dertil blir jeg træt og arbeidsudygtig

    Jeg har beregnet at Du skulde ha omkring
5000 kr årlig – Det er nok ikke mange enslige
damer her i lannet der har det – Og med
di{ … }sse penger skulde man greie sig udmærket

    De 15,000 kr som Du sier Du har i kontanter
bringer nu blot { … }2,5 procent –