Munchmuseet, MM N 1377

MM N 1377, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1377 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Hermed noget fra land
og vand – Det er lite æbler iår
og uvist om jeg har ad{ … }gang til at
sende deraf hva Du ser af avertisement
Men så er de  … 3 rene udstillings
æbler – Om de er helt modne ved
jeg ikke men de kan jo ligge lidt

    
    Din heng.
    Edvard Munch