Munchmuseet, MM N 1381

MM N 1381, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1381 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Det er det bedste at avertere
efter hushjælp –

    To ældre damer  … 
Nordstrandshøiden søker vel anbefalet
hushjælp – Billet ‹mrk› i expeditionen
Du har vel tat «{h}Hjemmenes
vel
.» Jeg tror det ikke er
heldi – Det er bedre a{v}t avertere
så kan Du i ro søke ut –
Ta ikke før bestemmelser før Du
er sikker – Desværre hjælper lite
anbefalinger – Det er nødvendi at
forhøre sig – { … }I har jo  … 
tid på jer – Det er uheldigt
at sige bedst at der indlægges
billet – Det er vanskeligt
nu med piker – men Du

 

Munchmuseet N 1381 bl. 1v

må jo ha go{ … }d tid til
at søke ut – Tænk jeg som
osså skal skaffe gartner og
alt annet jeg har at stå i

    Min pike skal reise og
jeg kommer osså til at avertere
Jeg vil ikke oftere ta Hjemmenes
Vel